Kultura

22/04
27. Festival komedije Smijeh je lijek - LIJEVO DESNO GLUMAC
@Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo - Jelića br.1
23/04
27. Festival komedije Smijeh je lijek - KO JE LUD
@Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo - Jelića br.1
24/04
27. Festival komedije Smijeh je lijek - RITINA ŠKOLA
@Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo - Jelića br.1
25/04
27. Festival komedije Smijeh je lijek - MUŠKARAC U SENDVIČU
@Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo - Jelića br.1
26/04
TAKSIMETAR
@BKC - SARAJEVO
26/04
27. Festival komedije Smijeh je lijek - LUDA KUĆA
@Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo - Jelića br.1
27/04
27. Festival komedije Smijeh je lijek - POMAHNITALI
@Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo - Jelića br.1
29/04
IH, KAKO BIH TE JA
@Kamerni Teatar 55
08/05
Šta me opet snadje
@H.D. herceg Stjepan Kosača